Autonomiczny ciągnik – pieśń przyszłości?

Case IH zaprezentowała na targach Farm Progress Show (USA) autonomiczny pojazd koncepcyjny. To bezprzewodowy ciągnik Case IH do uprawy rzędowej. 

Pojazd może autonomicznie współpracować z szeroką gamą narzędzi do pracy w polu.

W wielu częściach świata znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej w szczytowym momencie sezonu stanowi wyzwanie dla naszych klientów. Ten autonomiczny ciągnik koncepcyjny demonstruje, w jaki sposób nasi klienci oraz ich pracownicy mogliby bezpośrednio monitorować i kontrolować maszyny w sposób zdalny. Technologia ta zapewni naszym klientom większą wydajność operacyjną przy pracach takich jak orka, sadzenie, opryski czy zbiory.

Andreas Klauser, Case IH Brand President

Klauser wyjaśnił, że pojazd koncepcyjny został skonstruowany w celu sprawdzenia dostępnej technologii oraz zebrania informacji zwrotnych od klientów na temat obszarów ich zainteresowań i zapotrzebowań. Wszystko w odniesieniu do autonomicznych produktów przyszłości, wspomagających ich podczas codziennych czynności.

Case IH i CNH Industrial’s Innovation Group oparły ten pojazd koncepcyjny na istniejącym ciągniku Case IH Magnum (zmieniona została nieco jego stylistyka). Pojazd został skonstruowany do współpracy z całkowicie interaktywnym interfejsem, który umożliwi zdalne monitorowanie zaprogramowanych operacji. System pokładowy automatycznie oblicza najbardziej efektywne ścieżki przejazdu dla danej szerokości narzędzia i parceli, w zależności od ukształtowania terenu, przeszkód oraz innych maszyn użytkowanych na tym samym polu. Pracujący zdalnie operator może nadzorować i modyfikować ścieżki przejazdów za pośrednictwem interfejsu w komputerze stacjonarnym lub przenośnym tablecie.

 

 

Dzięki wykorzystaniu radaru, Lidaru (ang. Light Detection and Ranging) oraz pokładowych kamer wideo, pojazd może wykrywać statyczne lub poruszające się przeszkody na swojej drodze i zatrzymać się samodzielnie na swojej ścieżce dopóki operator, zawiadomiony przez dźwiękowe i wzrokowe komunikaty alarmowe, nie wyznaczy nowej ścieżki. Pojazd zatrzyma się niezwłocznie również po utracie sygnału GPS lub danych dotyczących położenia, tudzież po ręcznym wciśnięciu przycisku stop. Zadania wykonywane przez maszynę mogą również być modyfikowane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zdalnego interfejsu lub automatycznych komunikatów pogodowych.

Praca autonomicznego ciągnika łączy w sobie wszystkie nowinki technologiczne w zakresie prowadzenia maszyn, telemetrii, wymiany danych oraz ergonomicznego zarządzania, oferując kierownikom gospodarstw większe możliwości kontroli i nadzoru oraz oszczędność kosztów.

Rob Zemenchik, AFS Global Product Marketing Manager

Wiele autonomicznych ciągników może pracować jako jedna flota lub równocześnie – w wielu flotach podrzędnych, przyporządkowanych do oddzielnych pól, dla których z kolei przypisane są zaprogramowane mapy i zalecenia. Dlatego jeden ciągnik może ciągnąć pług, a za nim może podążać kolejny, pracujący jako siewnik. Takie możliwości oferują znaczne zwiększenie wydajności produkcyjnej.

Choć pojazd autonomiczny obecnie traktowany jest wyłącznie jako ciągnik koncepcyjny, Zemenchik stwierdził, że technologia ta mogłaby działać z powodzeniem we wszystkich standardowych ciągnikach z kabiną, w których pozwoliłaby wykorzystywać przekazywane w czasie rzeczywistym dane pogodowe i z satelity do optymalnego aplikowania nawozów, takich jak azot, środki chwastobójcze czy grzybobójcze.

Takie usprawnienia istotnie stają się interesujące dla naszych klientów tam, gdzie pogoda odgrywa ważną rolę. A to dlatego, że jeżeli na jednym polu zacznie padać, ciągnik automatycznie zatrzyma wykonywanie aktualnej czynności i skieruje się na kolejne pole, na którym będą panować suche warunki robocze, przy założeniu, że będzie mógł wjechać na to pole korzystając z prywatnych dróg.

Rob Zemenchik, AFS Global Product Marketing Manager

 

Choć autonomiczny pojazd koncepcyjny został opracowany w formie bezprzewodowego ciągnika, kierownictwo Case IH wyjaśniło, że w oparciu o tę samą technologię będą działały również kombajny oraz pozostały sprzęt rolniczy.