Jak zdobyć kwalifikacje rolnicze ?

Co to znaczy że posiadamy kwalifikacje rolnicze i jak możemy je zdobyć? Odpowiadamy na pytania, przed którym stoi wielu rolników chcących  zdobyć i udokumentować swoją wiedzę.

Na początek

Czym właściwie są kwalifikacje rolnicze?

Najkrócej mówiąc, jest to kierunkowe wykształcenie zawodowe ukierunkowane na rolnictwo.

Na wstępnie ustalmy, co to znaczy że posiadamy kwalifikacje rolnicze. Może je posiadać osoba która posiada:

 • wykształcenie rolnicze – zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe,
 • wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze, 5-letni staż pracy.
 • wykształcenie średnie, oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie;
 • wykształcenie wyższe inne niż rolnicze, ale ma udokumentowany 3- letni staż pracy w rolnictwie lub skończyła studia podyplomowe w zakresie rolnictwa,
 • tytuł kwalifikacyjny/tytuł zawodowy w zawodzie powiązanym z rolnictwem.

Oto kilka kierunków, które dają możliwość uzyskania kwalifikacji rolniczych:

 • Technika rolnicza
 • Zootechnika
 • Wyższe wykształcenie na kierunku: rolnictwo, ogrodnictwo; weterynaria.

Pełną listę kierunków rolniczych można znaleźć w rozporządzeniu ministra rolnictwa w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą.

Wiemy już, co to znaczyposiadać kwalifikacje rolnicze i jak je zdobyć. Czas wyjaśnić jeszcze jedną ważną kwestię z nimi związaną.

Kiedy mamy udokumentowny staż pracy w rolnictwie?

Udokumentowany staż pracy w rolnictwie może mieć osoba, która:

 • Posiadała ubezpiecznie społeczne rolnicze,
 • Prowadziła działalność rolniczą na obszarze nie mniejszym niż 1ha , który był jej własnością lub na podstawie dzierżawy tego obszaru,
 • Była zatrudniona w gospodarstwie rolnym lub spółdzielni rolniczej na umowę o pracę lub na spółdzielczej umowie o pracę i wykonywała pracę związaną z gospodarstem rolnym/prowadzeniem działalności rolniczej,
 • Odbyła staż pracy , który określa art.53 ust.1 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku na temat zatrudnienia – obejmujący czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej.

Ciekawym i dość prostym sposobem na zdobycie kwalifikacji rolniczych jest ukończenie kursu zawodowego/kwalifkacyjnego. Dzięki temu zdobywamy tutył kwalifikacyjny/zawodowy w kierunku rolniczym.

Podsumowując

Temat kwalifikacje rolnicze to nic innego jak wykształcenie zawodowe w kierunku rolniczym. Można je zdobyć na kilka różnych sposobów. Najprostszym jest ukończenie technikum w kierunku, na przykład, Technik Mechanizacji Rolnictwa lub Technik Rolnik.
Posiadanie kwalifikacji rolniczych pozwala nam na  prowadzenie własnej działalności rolniczej (gospodarstwo rolne), zakup gruntów itp. Jeżeli ktoś ma w planach związać się z rolnictwem zawodowo to warto skończyć szkołę rolniczą. Może to być nawet kierunek ZSZ ukierunkowany w rolnictwo lub Technikum.

O autorze:
Patryk Zadrożny – od najmłodszych lat jego pasją jest rolnictwo. Zaszczepił ją w nim dziadek, który nauczył go wszystkiego w tym obszarze. Patryk na bieżąco śledzi branżę i wszystkie pojawiające się w niej nowinki. Obecnie jest uczniem technikum mechanizacji rolnictwa.

Masz pytania, uwagi? Chcesz coś dodać lub skomentować? Pisz - magda.urbaniak@tractormania.pl