Pięknie podzieleni

Co szczególnego może być w granicy państwa? To tylko linia przebiegająca wzdłuż całej jego długości. Są ludzie, którzy poprzez rolnictwo, postanowili tej linii nadać sporo uroku.

Niezwykły obraz przedstawiający ryby w zbożu, to dzieło polskiego artysty i performera, Jarosława Koziara. Dzieło powstało trzy lata temu, w ramach projektu Land-Art na granicy polsko-ukraińskiej.  Formy w kształcie morskich stworzeń, mające kilkaset metrów,  zostały wyorane traktorami i obsiane nasionami facelii. Pół w Polsce, pół na Ukrainie. Projekt ten miał pokazać, że mimo iż Ukraina nie jest w strefie Schengen, również jest częścią wspólnoty. Jeśli nie w oficjalnych dokumentach, to na pewno w mentalności i sercach ludzi.

W sumie długość granicy pomiędzy Polską a Ukrainą wynosi 535 km. Po naszej stronie przebiega wzdłuż województw podkarpackiego i lubelskiego. Po stronie ukraińskiej naszymi najbliższymi sąsiadami są obwody: wołyński, lwowski i zakarpacki.

O innych obrazkach w zbożu, malowanych w Japonii, możecie poczytać tutaj.